Bs CKI. A Quang

1. Ngày thành lập: 2008;

2. Quá trình hình thành và phát triển.

Được thành lập 2008, khi mới thành lập có tên là Y học cổ truyền với chức năng tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác phát triển y, dược cổ truyền tại bệnh viện; Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Năm 2017 được đổi tên thành khoa Y dược cổ truyền. Ngoài hoạt động chuyên môn chính của khoa. Hiện nay khoa đã thành lập Chi hội đông y Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Chi hội gồm 19 hội viên gồm các Bác sĩ, y sĩ YHCT tại các khoa phòng trong bệnh viện. Chi hội hoạt động theo Điều lệ của Hội đông y Việt Nam.

3. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ.

- Từ 2008 - 2015 (Trưởng khoa Bs A Quang, Phó trưởng khoa Ys Phùng Thị Giang, Điều dưỡng trưởng Đặng Thị Vĩnh Thảo).

- Từ năm 2016 - đến nay (Trưởng khoa Bs A Quang, Điều dưỡng trưởng Đặng Thị Vĩnh Thảo).

4. Cơ cấu tổ chức: Tổng số viên chức hiện nay 10 người (01 BS CKI, 01 Bác sĩ YHCT, 01 Cử nhân điều dưỡng, 04 điều dưỡng hạng IV).

5. Chức năng nhiệm vụ:

- Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú;

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại khoa và khoa khác trong bệnh viện;

- Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện; Hội đồng kiểm nhập dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;

- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học.

6. Những thành tích đạt được.

- Tập thể khoa đã vinh dự được Giám đốc Sở Y tế tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” liên tiếp các năm: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

TÂP THỂ KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN